2015 szeptembere óta dolgozunk a helyszínre vonatkozó, átfogó szemléletű stratégiai dokumentumon, amely egyrészről a természetvédelmi és örökségvédelmi kezelés, másrészről a látogatói élmény egységét hivatott megteremteni. Törekszik arra, hogy a farmon található értékek védelmének és fenntartásának szempontjai azonos hangsúlyt kapjanak, mint a lehető legtartalmasabb időtöltéshez szükséges látogatói és bemutatási igények. A pomázi központ fejlesztésének egyik fontos útja e kezelési terv részletes kidolgozása és használata a különböző szolgáltatások fejlesztése során.

Az interpretatív kezelési terv feladata, hogy

  • absztrakt, történelmi korokon átívelő, egyedi jelenségeket értelmezzen a jelen gyakorlati viszonyai között,
  • felvázolja a helyszín küldetését a látogatói igényekkel és a saját értékeivel kapcsolatban,
  • megfogalmazza azokat a főbb üzeneteket és élményforrásokat, amelyek leginkább kapcsolódnak ehhez,
  • illetve gyakorlati teendőket írjon elő a menedzsment egészére vonatkozóan.

A világ számos intézményében dolgoztak már ki ilyen tervet múzeumoktól természetvédelmi területekig. Van ahol a védelem kapja a központi szerepet, máshol a bemutatásra kerül a hangsúly – mindez a konkrét helyszínen a látogató és az értékek kapcsolatától függ.

A pomázi központban a látogatás és a fenntartható tájhasználat megtapasztalása lesz a középpontban. Különféle bemutatási módszereket alkalmazva azt szeretnénk elérni, hogy az itt időzők „olvasni tudják” a tájat, benne a társadalmi-kulturális és az ökológiai folyamatok lenyomatait egyaránt felfedezhessék, a köztük lévő összefüggéseket megérthessék.

A pilisi táj különlegessége abból ered, hogy sok szempontból központi jelentőségű, hiszen közel található az egykori királyi központokhoz és birtokokhoz, illetve ma a fővároshoz, mégis egyúttal határvidéknek is tekinthető, ökológiailag, geológiailag még ma is, de történelme során itt húzódott a török megszállás határa is. A királyi kezelésű erdőkben csak a kiváltságosak vadászhattak vagy építkezhettek, ez biztosította évszázadokon keresztül a kultúrtáj egységességét, és azt az ökológiai értéket, amely ma már Európa legtöbb országában nagyon ritkán látható. A természetes határvidéken különlegesen változatos talajviszonyokat és gazdag élővilágot találunk, amely viszonylag háborítatlanul fejlődött történelmi szerencséjének köszönhetően.

A sajátos településképi, néprajzi értékek mellett a települések határában a kaszálóréteket, az erdőket járva megmutatkoznak a hagyományos tájművelési formák nyomai. A mi célunk az, hogy a természeti és kulturális értékek hagyományos bemutatásán túlmenően a táj és ember kapcsolatának történeti dimenzióit élvezetes, közvetlenül tapasztalható módon tárjuk fel a farm területére, illetve a környékre látogatók számára.

Ezt a célt szolgálják azok a bemutatási eszközök, amelyeket az interpretatív terv fejlesztése során, és azt követően dolgozunk ki. A vezetett túrák, interaktív tanösvény és kiállítás mellett korszerű digitális bemutatási technikák kerülnek a palettára.