Bőczén Árpád (KÖME)
Építészmérnök, kulturális örökségmenedzser, közösségi rádiós.
A KÖME elnökeként jelenleg a képzési központ beindításáért, az ehhez kapcsolódó oktatási épület környezetbarát felújításáért és kezeléséért felel.
Érdeklődésének középpontjában az építészet és a táj kulturális, művészeti és társadalmi vonatkozásai állnak. Nagy jelentőséget tulajdonít a kulturális örökség sikeres interpretációjának. Átfogó stratégiai dokumentumok tervezése mellett dolgozott már városi játékos tanösvényen, személyes élményeken alapuló okostelefonos túrán, kiállításon és alternatív idegenvezetésen is.

Cserép Rita (KÖME)
Kulturális örökségvédelmi szakértő. A „Fiatal tehetségek bevonása a Pilis Bioszféra Rezervátum értékeivel kapcsolatos szemléletformálásba” című projekt koordinációjában, a Föld Napja rendezvény programjának előkészítésében és lebonyolításában vesz részt. Korábban dolgozott különböző témájú kiállításokon tárlatvezetőként, részt vett múzeumpedagógiai foglalkozások lebonyolításában. Meghívott előadóként középiskolásoknak tartott előadást kulturális örökség témakörben, részt vett a tematikához kapcsolódó feladatok kidolgozásában.

Előd Réka (DINPI)
SZIE Környezet és Tájgazdálkodási Intézetben területfejlesztési szakirányon végzett (2000). 2002-től a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztályán dolgozik, 2014. óta megbízott osztályvezető. Egyik feladata a Pilis Bioszféra Rezervátum területén a települések és a lakosság természetvédelemmel kapcsolatos elkötelezettségének erősítése. E cél mentén kapcsolódik a pomázi projekthez.

Ferenczi László (KÖME, CEU)
Régész, történész, kulturális örökség szakértő. A közeljövőben fejezi be PhD képzését középkori tanulmányokban a Közép Európai Egyetemen. A pilis iránti érdeklődése disszertációjához kötődik ami a kolostorok középkori táj-menedzsmentjét vizsgálja. A CEU és a KÖME együttműködésének segítése mellett tudományosan is hozzájárul a központ és az oktatási programok és az interpretív master plan fejlesztéséhez.

Dr. Laszlovszky József (CEU)
Régész, történész, örökségi szakértő.A Közép-európai Egyetem Kulturális Örökség Tanulmányok vezetőjeként irányítja az Üveghegyen kialakítandó oktatási és képzési központ tevékenységét az egyetemi oktatás keretében. Több mint két évtizede foglalkozik az itt található középkori lelőhely régészeti és történeti kutatásával. Szakmai munkája kiterjed a középkori királyi központok, a kolostori kultúra és a középkori üvegművesség régészeti vizsgálatára, valamint a lelőhely kapcsán a tájrégészet, a középkori tájhasználat és a kulturális örökség bemutatásának módszertani kérdéseire is.

Dr. Jankainé Németh Szilvia (DINPI)
Agrármérnök-tanár, természetvédelmi szakmérnök.
1997 óta dolgozik a DINPI-nél, 2007 óta vezeti a Kökörcsin Ház Erdei Iskolát Esztergomban környezeti nevelőként. A MAB területén természetvédelmi őrként szolgált 7 éven keresztül, terepi ismeretét és a térségben kiépített kapcsolatait hozza a projekt sikeréhez. Feladata a területen működő önkormányzatok és civil szervezetek képviselőivel történő közvetlen kapcsolattartás.