Tudástár

Itt gyűjtöttünk össze néhány, Pomázzal és környezetével foglalkozó szakmai anyagot, a teljesség igénye nélkül. A lista folyamatosan bővül.

A lelőhelyről

⚜ Laszlovszky József – Mérai Dóra – Szabó Beatrix – Vargha Mária: A Pilisi „Üvegtemplom”. Egy Árpád-kori falusi templom hosszú és változatos története. Magyar Régészet 2014 (4). LINK

⚜ Laszlovszky József: Középkori templom és üveggyártó műhely feltárása – rövid jelentés. Altum Castrum, 2012. LINK

⚜ Laszlovszky József: Üveggyártás a Pilisben és egy középkori templom Pomáz-Nagykovácsi pusztán. In: Várak, kastélyok, templomok – Évkönyv 2015. Budapest: ZIMédia Kiadó, 2015. 80–84. LINK

⚜ József Laszlovszky – Karen Stark: Medieval Glass Production at Pomáz-Nagykovácsi: The Finds and Heritage Interpretation of an Archaeological Site. Annual of Medieval Studies at CEU 23 (2017), 239–264. LINK

A Pilis történeti kontextusban

⚜ Pető Zsuzsa Eszter: Római vagy középkori? Történeti utak a Pilisben. Magyar Régészet 2014 (3). LINK

⚜ Ferenczi László: Molendium ad Aquas Calidas. A pilisi ciszterciek az állítólagos Fehéregyházán. Történeti, topográfiai és tájrégészeti kutatás a pilisi apátság birtokán. Studia Comitatensia 1 (2014) (Új Folyam), 145160. LINK

⚜ Takács Imre: Egy 13. századi kút töredékei a pilisi ciszterci monostorból. Művészettörténeti Értesítő 41/1-4 (1992), 1–19. LINK

⚜ Gerevich László: A pilisi ciszterci apátság. In: Ikvai Nándor (szerk.), Régészeti tanulmányok Pest megyéből (Studia Comitatensia 17). Szentendre, 1985, 541–547. LINK

⚜ Tettamanti Sarolta: Adatok a Pilis hegység középkori településtörténetéhez. In: Ikvai Nándor (szerk.), Régészeti tanulmányok Pest megyéből (Studia Comitatensia 17). Szentendre, 1985, 71–92. LINK

⚜ Hervay Ferenc: Részletek a pilisi apátság történetéből. In: Ikvai Nándor (szerk.), Régészeti tanulmányok Pest megyéből (Studia Comitatensia 17). Szentendre, 1985, 585–601. LINK

⚜ Marosi Ernő: A pilisi monostor szerepe a XIII. századi magyarországi művészetben. In: Ikvai Nándor (szerk.), Régészeti tanulmányok Pest megyéből (Studia Comitatensia 17). Szentendre, 1985, 551–562. LINK

 

Hozzászólás nem lehetséges.